Pile Hammer

  • Pile Hammer

    Pile Hammer

    Pålhammare har snabb tillämpning vid behandling av mjuka fundament på höghastighetsjärnvägar och motorvägar, sjöåtervinning och bro- och hamnteknik, stöd för djupa grundgrop och grundbehandling av vanliga byggnader.Den använder ett hydraulkraftverk som en hydraulisk kraftkälla och genererar högfrekventa vibrationer genom en vibrerande låda, så att pålen lätt kan slås ner i jorden.Den har fördelarna med liten storlek, hög effektivitet och inga skador på pålar.Den är särskilt lämplig för korta och medelstora pålar som kommunal förvaltning, broar, kassadammar och bygggrunder.Bullret är litet och uppfyller stadens standarder.