Ripper

  • Ripper

    Ripper

    Rivaren är lämplig för lös hård jord, frusen jord, mjuk sten, väderbitna stenar och andra relativt hårda material, vilket är bekvämt för senare operationer. Det är för närvarande en effektiv och bekväm icke-sprängande byggplan.