Företagskultur

Företagsanda: hålla ut, sträva efter perfektion, ständigt överträffa

Företagets vision: att vara den ledande tillverkaren av grävtillbehör

Mål: Att bli en ledande tillverkare av hydrauliska sprickhammare

Affärsfilosofi: integritetsbaserad, innovation som själen

Kvalitetspolicy: noggrann, ständigt förbättra, förse kunderna med kvalitetsprodukter och tillfredsställande tjänster, så att företagets kvalitetsledningssystem kontinuerligt har förbättrats.