Kompaktor

  • Compactor

    Kompaktor

    Vibrationskomprimator är en typ av hjälparbetsanordning för byggmaskiner, som används för väg-, kommun-, telekommunikations-, gas-, vattenförsörjnings-, järnvägs- och andra avdelningar för att komprimera teknisk grund och dikeutfyllning. Den är främst lämplig för komprimering av material med låg vidhäftning och friktion mellan partiklar, såsom flodsand, grus och asfalt. Tjockleken på det vibrerande rammskiktet är stor och komprimeringsgraden kan uppfylla kraven på högkvalitativa fundament som motorvägar.